Hızırbey

Hızırbey Haber Portalı

00:55, 24 Haziran 2018 Pazar
MÜEZZİNİN GÖREVİ
MÜEZZİNİN GÖREVİ

MÜEZZİNİN GÖREVİ

Müezzin, camilerde ezan okuyan, sala getiren, namazlarda selam ve tesbih dualarını okuyan kişidir


MÜEZZİNİN GÖREVİ

 

1- İlk sünnet kılındıktan sonra gamet getirir:

Allahu ekber (4 defa)

Eşhedüenla ilahe illallah (2 defa)

Eşhedüenne Muhammeden rasullullah (2 defa)

Hayye alessalah (2 defa)

Hayye alelfelah  (2 defa)

Gadgametissalah (2 defa)

Allahu ekber ( 2 defa)

La ilahe illallah (1 defa)

2- Farz namazı kılındıktan sonra imam selam verince;

Allahümme entesselâmü vemin kesselâm tebârekte yâzel celâli vel ikram…

Anlamı:Allah’ım sen selamet ve esenlik kaynağısın. Bütün selamet, hoşnutluk ve her türlü memnuniyet sendedir. Ey Celâl ve izzet sahibi Allah’ım sen bütün hayır ve bereketlerin kaynağısın)

3- Son sünnet varsa kılınır, sonra :

Alã Rasülüne salavat. (denir herkes içinden Salãvat getirir)      Sonra

Subhanallahi velhamdülillahi ve lailahe İllahlahu vallahuekber velahavle velekuvvete illabillahil aliyyülazim ( denir )

Anlamı: “Yüce Allah'ı tesbih ederim. Hamdü senâ Allahü Teâlâ'ya mahsustur. Allah'tan başka ilâh   yoktur. Allahu Teâlâ en yüce en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'ındır.


4- Ayetel kürsi okunur ( herkes içinden okunur)

Enes (r.a) dan Efendimiz (s.a.v) in şöyle buyurduğu rivayet edildi;  “Her kim., her farz namazı arkasından Ayetel Kürsi’yi okursa öteki namaza kadar maddi ve manevi belalardan korunur.

Zülcelali subhanallah  (33 defa suphanallah  tesbihat yapılır)

Zülkemali elhamdülilah  (33 defa elhamdülillah  tesbihat yapılır)

Rabbilalemine teala şanuhu Allahuekber (33 defa Allahuekber tesbihat yapılır)

5- Tesbihat bitince

Lailahe illallahuvahdehüla şerikeleh lehülmülkü  velehülhamdü vehüvealã külli şeyin gadir.  Subhanerabbiyelaliyyül ağlel vehheb  (denir)

Anlamı: Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir; eşi ortağı yoktur. O her şeye kâdirdir. Gücü herşeye yeter. Ulu yüce ve çok lutfeden Rabbim mükemmeldir.


Müezzinlik biter dua edilir. İmam  FATİHA der namaz biter.

EZAN DUASI: Sallallahü teala aleyhi vessellem ,

Allahümme Rabbena Rabbe hezihiddavetit tãmme vessalatil gaimeh  E’ti seyyidine Muhammedinil vesılete Vel fazilete Vedderecati rafia  İlahi ve ba’sü makamen  mahmudillezi ve addeh  (İnneke lã tuhlifül miad )   Bi rahmetike ya erhamerrahimin.

Manası: Allah'ım! Ey bu davetin ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi oları Allah'ım! , Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e (s.a.v.) vesileyi ve fazileti ver. Onu kendisine vaad buyurmuş olduğun "Makam-ı Mahmud’a eriştir. (Şüphe yok ki Sen vaadinden dönmezsin,")

dosyayi aamadim