Hızırbey

Hızırbey Haber Portalı

06:46, 11 Ağustos 2020 Salı
ULU CAMİNİN AÇILIŞIYDI
ULU CAMİNİN AÇILIŞIYDI

ULU CAMİNİN AÇILIŞIYDI

Somuncubaba'nın elini öpmek istedi. Ulu Caminin üç kapısında da Somuncubaba göründü ve isteyen herkes elini öptü


ULU CAMİNİN AÇILIŞIYDI

Ulu caminin açılışıydı. Günlerden cumaydı.Cemaatte Padişah ve devlet erkanının yanı sıra Somuncubaba,Hacı bayram_ı Veli,Emir Sultan,Molla Fenari gibi çok sayıda alim ve hoca vardı.

Padişah Emir Sultan'dan ilk hutbeyi okumasını istedi. Emir Sultan kalktı ve :
_Sultanım! Zamanın kutbu aramızda iken hutbeyi okumak bize düşmez. Bu vazifeye layık olan kişi işte bu zattır diyerek Hamid_i Veli hazretlerini gösterdi. Cemaat büyük bir merakla Emir Sultan hazretlerinin gösterdiği Zata baktı. Onu gören herkes çok şaşırdı. Zira o kişi ,her gün ekmek aldıkları Somuncubaba'dan başkası değildi.

Topluluk içinde ön plana çıkmaktan her zaman kaçınan Hamid_i Veli hazretleri, Padişahın isteği üzerine çaresiz kalktın minbere doğru yürüdü. Emir Sultan'ın yanından geçerken kulağına eğildi ve :
_ne yaptın Emirim? Sırrımızı faş ettin, dedi.

Bu sözde öyle bir tevazu ve muhabbet vardı ki Emir Sultan gülümsedi ve:
_Bu yolda sizden daha üstününü göremediğimiz için böyle yaptık, dedi.

Hamid_i Veli hazretleri minberde:
_Bazı âlimlerin Fatiha suresinin tefsirinde anlayamadığı kısımlar var. Şimdi bu sureyi tefsir edelim, dedi ve yirmi ana ilim üzerine yedi değişik tefsirini yaptı.

Daha sonra molla Fenari bu konuda halka şöyle diyecektir:
_Biz Fatiha suresinin tefsirinde zorluk çekiyorduk. Somuncubaba keramet göstererek bu zorluğumuzu bildi ve Fatiha yı tefsir etti. Yaptığı ilk tefsiri cemaatin hepsi anladı. İkinci tefsiri anlayanların sayısı azdı. Üçüncü tefsiri birkaç kişi anlayabildi. Dördüncü ve daha sonraki tefsirleri ben dahil hiç kimse anlayamadı.

Bunu söyleyen Molla Fenari, zamanın çok büyük âlimlerinden ders almış, Osmanlı devletinin ilk şeyhülislamı olma şerefini elinde tutan bir derin âlimdi.

Namazın sonunda halk, Somuncubaba'nın elini öpmek istedi. Ulu Caminin üç kapısında da Somuncubaba göründü ve isteyen herkes elini öptü

dosyayi aamadim