Hızırbey

Hızırbey Haber Portalı

01:39, 25 Nisan 2024 Perşembe
İSLAMDA ÜMİTSİZLİĞE YER YOKTUR
İSLAMDA ÜMİTSİZLİĞE YER YOKTUR

İSLAMDA ÜMİTSİZLİĞE YER YOKTUR

“Kim (ALLAH’ın huzuruna) bir iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kimde bir kötülükle gelirse o sadece onun misliyle cezalandırılır.”(Enam 160)


İSLAMDA ÜMİTSİZLİĞE YER YOKTUR

ALLAH’u Telanın hem rahmeti hem gadabı vardır. Ancak rahmeti gadabından üstündür! Onu aşmış ve taşmıştır. Bunu kullarının iyiliklerine yazdığı sevap ile kötülüklerine yazdığı günahtan da anlamak mümkündür. Kul bir iyilik yaparsa sevabını on mislinden başlatan Rabbimiz, bir kötülük işlediğinde ise günahını birden başlatmakta böylece rahmetinin gadabını geçtiğini açıkça ilan etmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de tekrarlanan ayetlerde bu husus ifadesini şöyle bulmaktadır.

“Kim (ALLAH’ın huzuruna) bir iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kimde bir kötülükle gelirse o sadece onun misliyle cezalandırılır.”(Enam 160)

Kul bir iyiliğine on sevap aldığına göre ümitsizlik hissine kapılmamalı, sadece iyiliğini daha da çoğaltmayı gaye edinmelidir. Zira bir iyiliğe on sevap yazıldığına göre kurtulması çok daha kolaydır.

Mevlamız kulunun saadet ve selametini istediği içindir ki, hükmü onun lehine koymuş. Bir hayrına on sevap yazmayı taktir buyurduğunu ilan etmiştir.

“.......onlar haksızlığa uğratılmazlar” (Enam:160) beyanı ile de, yapılan iyilik ve kötülükleri katiyen ihmal edilmeyip, mutlaka mizana konulacağını haber vermiştir. Bir başka ayeti kerimede:

“Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görecektir. Kim de zerre kadar şer işlerse karşılığını görecektir.” (Zilzal 7-8)

Bir gün bu ayetleri okuyan sevgili Peygamberimiz (S.A.V.)’in huzurunda sahabeden Ebu Saidi el Hudri (r.a.) da vardı. Dikkatle dinledikten sonra sordu

-          Ya Rasulullah bu ayette rabbimiz işlediğimiz hayrında şerrinde zerresinin zayii olmayacağını haber veriyor, değil mi?

Efendimiz (S.A.V) evet öyledir, buyurunca Ebu Said El Hudri Hz.

-    Yandın ey Ebu Said yandın, annen ağlasın haline diyerek feryadı basıyor. Peygamber (SAV) :

-          Seni yakan nedir ey Ebu Said ? diye soruyor.

-          Ya Rasulullah diyor. İşlediğim şerrin zerresi dahi zayi olmayacaksa ben  nasıl içinden çıkabilirim, hesabını verebilirim bunca işlediklerimin?

Fahri Kainat efendimiz tebessümle izah ediyor:

Ey Ebu Sait diyor, senin zerresi zayi olmayan sadece kötülüklerinin değil, hayır olarak işlediklerinin zerresi de zayi olmadan, terazinin sevap tarafına konuyor. Böylece bire bir olan günahın karşısında, bire on olan sevapların da tartıya giriyor. Sevapların daha ağır geleceğinden seni (inşaallah) kurtarıyor. Yeter ki bire on kazandıran iyilik ve hayırlarını daha da çoğalt, lehine olan durumu daha da lehine çevirmekten geri kalma...

Evet, Rabbimizin rahmeti gadabını geçmiştir. Bir iyilik ve hayra on sevap verir. Bunun da zerresini dahi zayi etmeden terazisinde tartar. Kulunu kurtarır. Yeter ki kul buna rağmen günahını ağır getirecek bir ihmal ve ilgisizlik içinde bulunmasın. Bilahare kulluk vecibelerinin en önemlisi olan namaz ibadetine önem versin ve yapacağı hayırlar günahlarına galip gelsin.

*Bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleşti mi Allah o kulun ümit ettiği şeyi mutlaka verir ve korktuğu şeyden onu emin kılar. (H.Ş)

*İmanın alameti namazdır (H.Ş)

*İnsanın ilk hesaba çekileceği amel namazdır. (H.Ş)

26/01/2002 Fazilet Takvimi

dosyayi aamadim