Hızırbey

Hızırbey Haber Portalı

19:27, 26 Mayıs 2018 Cumartesi
HATME ADABI
HATME ADABI

HATME ADABI

Hatme başladıktan sonra hatmeye katılan olursa gözlerini kapatarak 25 “Estağfirullah” der. Hatmenin bitiminde 25 “Estağfirullah” der gözlerini açar.


HATME

HATME ADABI:

 1. Bir sofi günde iki hatme yapamaz ve yaptıramaz.
 2. Diğer Nakşî kollarından olanlarda (sekiz şart talimatını yapanlar) bizimkine, bizde onlarınkine katılabiliriz.
 3. Abdest bozulduğu zaman hatme terk edilir.
 4. Hatmeyi yaptıranın abdesti bozulursa hatmeyi bırakır bilen bir başkası devam ettirir.
 5. Abdesti bozulanlar abdest alıp tekrar hatmeye katılabilir.
 6. Tarikat Tazeleyenler Sekiz Şartı yapmasalar da Hatmeye katılabilirler.
 7. Hatmede taş vs temini mümkün ise sayıları dil ile paylaştırmak adapsızlıktır.
 8. Hatme duası okunurken Hz. Peygamber, Sahabe-i Kiram ve sadatların ismi zikredildiğinde Onlarla ilgili Salât ve K.S. hafif bir dille söylenmelidir.
 9. Hatme taş ile yapılır yoksa taneleri bozulmuş tespih ile yapılır.
 10. Hatme duası okunmaya başlamamış ise hatmeye katılına bildirilir.
 11. Hatmenin başından sonuna kadar gözler kapalı olmadır. İkaz edildiği halde gözlerini açanı taş dağıtıcısı onu hatmeden çıkarır.
 12. Hatmeye çocuk, Tarikat almayan, Tarikat alıp sekiz şartı yapmamış olan katılamaz.
 13. Hatme yaptıran kişi sırtını Kıbleye dönük oturur.
 14. Hastalık vb acil durumlarda hatmeden çıkılabilir.
 15. Hatme başladıktan sonra hatmeye katılan olursa gözlerini kapatarak 25 “Estağfirullah” der. Hatmenin bitiminde 25 “Estağfirullah” der gözlerini açar. Bu arada hiçbir şey okumaz.
 16. Hatme için kerahet vakti yoktur.
 17. Hatme yapılan yer dışarıdan görülebiliyorsa açık yerler perde vs ile kapatılmalıdır.
 18. Açık arazide hatme yapılmaz. Etraftan kimse görmeyecekse yapılabilir. İmkân varsa hatme yapılan yerin etrafı örtülür.
 19. Hatme ikindi vaktinde yapılırsa “Amme” Yatsıda “Tebareke” okunur. Şayet ikisi de bilinmiyorsa bilinen kısa bir süre okunur.
 20. Küçük hatme tek başına yapılabilir.
 21. Tek başına hatme yapan bütün tesbih atı kendi yapar.
 22. Küçük hatme de Hatmeyi yaptıran duaya başlamadan elindeki taşları önünde ki kaba koyar ve sağındakinden itibaren elden ele taşlar kaba konularak toplanır.
 23. Büyük hatmede taş dağıtıcısı bulunması gerekir.
 24. Sofi nikâh düşmeyen (Anne, Kız Kardeş, Teyze vs ) Kadınlarla da Hatme yapabilir.
 25. İmamın dizlerine yanındakilerin dizleri değirilmemelidir.
 26. Mümkünse imam halkadakilerden bir ayak boyu geride olmalıdır.
 27. Taşlar en az üçer adet dağıtılmalıdır.
 28. Hatmede arkaya veya herhangi bir yere dayanmak adapsızlıktır.
 29. Hatme de imam dışında hiç kimse konuşmaz.
 30. Hatmede oturma şekli; Kaba etlerini yere koyup, uyluklarını birbirine yaklaştırarak, ayaklarını sol taraftan dışarı çıkarıp, sağ uylukları üzerine oturulur. (Zorunlu haller dışında)

HATME’ NİN TARİFİ

Tarikatın adaplarından biride hatmedir. İki şekilde (küçük ve büyük hatme) yapılır.

1- KÜÇÜK HATME:

İmam cemaatin duyacağı bir sesle “Estağfirullah” der. Cemaat gözlerini kapayıp 25 (yirmi beş) “Estağfirullah” çekerler.

İmam “Fatihayı Şerife” der, (1.Fatiha) kendisi de dâhil sağdan 7(yedi)kişi Fatiha okur. (Cemaat yedi kişiden az ise Fatiha oradaki insan sayısına taksim edilir.)

İmam “Salâvat-ı Şerife” der. Cemaat 100(yüz) Salâvat-ı şerif eden ( Allahümme salli ve sellim ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed) kendisine taksim edilen (elindeki taş adedi kadar) kadarını Salâvat-ı Şerife’yi söyledikçe taşları bir elinden diğer eline aktarır. Herkes kendi bildiği salâvatı okuyabilir.

İmam “ya Baki entel Baki” der. “ya Baki entel Baki” ‘yi eldeki taşlar kadar tesbih eder. Bu beş defa tekrar edilir.

İmam “Fatiha’yı Şerife” der. (ikinci fatiha) İmam hariç soldan 7 (yedi)kişi Fatiha okur.

İmam “Salâvatı Şerife” der. Gene herkes elindeki taş sayısınca salâvat getirir.

İmam hatme duasını okur. Ezbere bilmeyen imam mazeret olarak ezberleyene kadar “yalnız dua kısmını” gözleri açık olarak okur.

İmam “Estağfirullah” der. Herkes 25 (yirmi beş) defa “Estağfirullah” der. Gözler açılır.

Hatmeyi tek kişi yapacak olursa yukarıdaki şartların hepsini kendisi toptan yapar.

2- BÜYÜK HATME

Cemaatte en az (10) kişi “Elemneşrahleke suresini ezbere bilecek, yoksa yapılmaz. Büyük hatmede evvelâ yüz taş ve ayrıca 10 taş imamın önüne konur.

Gözler kapatılır, sonra imam “Estağfirullah” der, cemaat 25’er “Estağfirullah” der.

Taşlardan evvelâ imam kendine 21 adet ayırır kalan 79 taşı vazifelendirdiği kimse “Elemneşrahleke” bilenlere (ellerini Elemneşrahleke’yi bildiğini belirtmek için açarlar), dağıtır. Bundan sonra Taş dağıtıcısı imam dâhil olmak üzere sağdan 7 kişiye Fatihayı Şerife için daha önceden imamın önüne konulan 10 işaret taşından 7 sini dağıtır. Geri dönerken toplar.

İmam Fatihayı Şerife der, İşaret taşı alanlar Fatihayı okur, İmam “Salâvatı Şerife” deyince Cemaatten 79 taştan hissesine düşen (eline konan) taş sayıları kadar salâvat getirecektir.

İmam ise kendine ayrılan 21 taştan 8–10 tanesini salâvat getirip “Elemneşrahleke’yi Şerife” der ve 21 taştan geriye kalan kısmını yine salâvatı şerife getirerek bitirir. Bu esnada Cemaat ise “Elemneşrahleke”’yi 79 adet okuyacaktır (Herkes elindeki taş sayısı kadar, zaten bütün cemaatte 79 taş vardır). (İmam “Elemneşrahleke” okumaz.)

İmam taş dağıtıcısına işaret vererek elindeki 21 taştan münasip bir miktar kendine bırakıp diğerlerini “Elemneşrahleke” okumayan cemaate dağıtmak üzere taş dağıtıcıya verecek oda “Elemneşrahleke”yi okuyamayan ellerini açmış olan cemaate bu taşları dağıtacak.

İmam “İhlâsı Şerife” diyecek. Kendisi ve bütün cemaat “İhlâsı Şerifi” okuyacak(elindeki taş adedi kadar) ve imam önündeki 10 büyük taştan birisini alıp kenara koyacak ve 10 defa ihlâsı şerife yi tekrar edecek.

Sonra taş dağıtıcıya imam işaret edecek Oda 10 taşın içinden 7 âdetini alıp imam hariç soldan 7 kişiye dağıtacak ve dönüşte geri toplayacak. 7 taşı getirip imamın önüne koyacak. İmam fatihayı şerife diyecek bu takdirde 7 kişi Fatihayı Şerife okuyacak.

İmam “Salâvatı Şerife” diyecek kendisi dâhil 100 “Salâvatı Şerife” (herkes elindeki taş kadar) getirecek. Taş dağıtıcısı herkesin elindeki taşları toplar.

İmam sesli olarak hatme duasını ve vakte göre (İkindi vaktinde Amme yatsı da Tebareke)  Okur sonra “Estağfirullah” der. Cemaat ise 25’er “Estağfirullah” der ve gözler açılır.

Hatme ikindi vaktinde yapılırsa “Amme” yatsıda “Tebareke” okunur. Şayet ikisi de bilinmiyorsa bilinen kısa bir süre okunur. (Hazretin tavsiyesi “Elemneşrahleke suresi” okunabilir.)

HATME DUASI

Elhamdülillahi Rabbil alemin elhamdülillahi hakka hamdihi ve senaihi vessalatü vesselamü ala hayri halkıhi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme belliğ ve evsil misle sevabi hazihil hatmetiş şerifetil muhareketi badel kabuli minna bilfadli velkerem hadiyeten minna vesileten ila radvati menbaissıdkı vessefa eşşerifilvera seyyidina Muhammedinil Mustafa (s.a.v)  ve ila ruhi)

*  Kullin min alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaıhi ve zurriyetihi ve muhacirihi ve ensarihi (Rıdvanullahi taala  aleyhim ecmain ve ila ruhi)

*  Külin minsadati silsileti tarikatil aliyyetin nakşibendiyyeti vel kadiriryyeti vessehreverdiyyeti velçeştiyyeti velkübreviyyeti (kaddesallahu esrarahüm ecmain ve ila ruhi)

*  Şeyhina ve malazina ve kıdvetina ve imamina ve imamittarikati zilfeydil cari vennurissari eşşeyh bahail hakkı vel hakikati veddin. Hazreti eşşeyh Muhammedinil üveysiyyi buhariyyi el marufi bi Şahı Nakşibend  (k.s)

Menbail mearifi ve kemal seyyidissadeti seyyid Emir Külal  (k.s)

El mukbili aleyke ve limasi vakennasi eşşeyh Muhammedinil Babasemmasi  (k.s)

El valihi fimehabbeti mevlahülganiy el marufi bi Hazreti Azizan Hace Aliyyir Ramiteni  (k.s)

El müridi anil muraddidünveviyyi Hazreti Eşşeyh Mahmudil İnciriyyi Fağnevi  (k.s)

El mütesellihi an hicabil beşerriyyi Hazreti Eşşeyh Arifir Rivegeri  (k.s)

Kutbil evlivai ve burhanil esfiyai kamiıl bid'ati muhyissünneti şeyhil meşayihi Mevlana Hazreti Eşşeyh Abdulhalikil Gucdevani (k.s)

Kutbil hakkani Elgavsisemedani Eşşeyh Ahmedel farukiy yisserhendi el marufi bil imamırabbani el mücedditil Elfisani (k.s)

Kutbi dairelitilirşadi gavsi sakaleyni ales sadati essairi fillah errakiissacidi zilcenahayni Hazreti Diyaiddin Mevlana Hazreti  Eşşeyh Halid (k.s)

Menbail hilmi ve nuruzzalami elhadi beynel aşari velakvam Hazreti Siraciddin ellezi zahere min halefi seyyidil enam Mevlana Hazreti es Seyyid Abdullah (k.s)

Şeyhinel gayurillezi bihi netebaha Mevlanel vekuri kutbilirşadi velmedari Hazreti Şihabiddin Mevlana Hazreti Eşşeyh Seyyid  Taha  (k.s)

Sultanil kuberail mütekaddimine kıdvetil küberail müteahhirine gavsil ammeti vel haifine kutbileimmeti vessalikiyne mugıysil  mustegısin munisil gurabai vel aşıkiyne Mavlana şeyhinel kamilil mükemmilil  Üveysiyyi hazreti eşşeyh seyyid Sıbgatillahil  Arvasi  (k.s)

Sultanil arifiyne kutbil aktabil vasiliyn el müteşerrifi bil fenail mutlak mürebbis salikiyne ila rabbihim alel vechil

ehakk nasıriş  şeriatil garrai kamiil bidaatiddarrai müceddidi asarısselefi vettabiiyne ve mümehhidi bünyani tarikatil halefi velahıkıyne el  mütesarrıfı alelıtlak ellezi lem yura lehü nazirun be'de tefahhusu fiafaki katiin nisbeti anil mübtediıttagi Mevlana Şeyhinel  kamilil mükemmilil Hazreti Eşşeyh Abdurrahmanit Taği  (k.s)

*   Şeyhişşeriati ve şahbazittarikati ve burhanil hakikati el fani fillah vel ba'kibillah elmuğtesimi binabillah mevlana şeyhinel kamilil mükemmili Hazreti Eşşeyh Fethullah  (k.s)

Camii kemalatil evlivail evveline ve mecmailadabi ve fuyu datilahiriyne umdetil islami ve vel müslimine umudil meşayihi biecmeıhim vessalikiyn nurissemavati vel ardıyn siracil milleti veddiyni kehfi duafai vel meşakiyne sultanil aşikiyne kutbil eimmeti vessalikiyne mevlana şeyhinel kamili mükemmilil Hazreti Eşşeyh Muhammed Diyaiddin (ks)

*   Varisi makamatil evliyai vel mürseliyne imamil mü'minin umdetil abidiyne vessalikiyne muzhırrışşeriatil garrai muhyittarikatin nakşibendiyyetil beydai el mütesellihi anil hicabil insiyyi el hazini lissırrıl ma'neviyyi mevlana Şeyhinel kamilil mükemmili hazreti eşşeyh Ahmedel Haznevi  (k.s)

*   Sultanil cazibiyn nuri hidayatil vasiliyne kutbi ferdililalemin naşiri meslekil ahmediyyeti fer'işşeceretil muhammediyyeti piri tarikatin nakşibendiyyeti sahibisseceriyyetil mahmudiyyeti essaki min hıyadil bahaiyyeti nasibil ãlã middiniyyeti muhyi asari kibarısselefi vettabiine metlail himemi bilyakıyn menhecissaadeti lilmusaddikiyne mevlana şehinelkamilil mükemmilil bilvanisi mevlana hazreti eşşeyh. Seyyid Abdülhakimil Hüseyni  (k.s)

Amilüşşeriati vel hassü ila amelişşeriati ve amilüs sünneti temmeten vel müridü ameles sünneti bişevgı galbin vel vagıttarkatel aliyyete min külli bidati şeyhül kamilül mükemmilü Eşşeyh Lütfi Nurşini  (k.s)

Küllin minessadati vel hulefai vel müridiyne vel muhibbine vel mahbubiyne vel mensubine vel müntesibine ila hazihit tarikaltil aliyyeti vessaitturuk  (k.s)

Allahümmecal misle sevabiha mektuben fi sahifeti amali küllin verfağ biha derecati küllin ve ali biha fi ala-i iliyyine menzilete küllin vezidna biha mehabbeteninde canabi küllin ve efid aleyna min bereketi küllin ve etmimlena suluke hazihittarikatil aliyyeti ve vefikna limerdati şeyhina ve imtisali evamirihi ve ictinabi menahihi verzüknelbekae bike badel fenai fike ala kıdami sadatinas salikiyne fiyha

Allahümmağfirlena hatayana veeclibna ila mehabbetike bimuhabbeti evliyaike verzükne tevfika velistikamete ala dinike ve taatike birahmetike ya erhamerrahimin.  ( Amin... Velhamdülillahi rabbil âlemin.)